คำว่า ' จังหวัดสตูล ' ในภาษาจีน คือ 沙敦府 ( Shā dūn fǔ )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 沙敦府

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 

ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 

คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (จังหวัดต่างๆ ของไทย)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
北大年府Běidà nián fǔ จังหวัดปัตตานี
攀牙府Pān yá fǔ จังหวัดพังงา
高頭崙府Gāo tóu lún fǔ จังหวัดพัทลุง
普吉府Pǔ jí fǔ จังหวัดภูเก็ต
拉廊府Lā láng fǔ จังหวัดระนอง

 

 

คำศัพท์น่ารู้