คำว่า ' จังหวัดสกลนคร ' ในภาษาจีน คือ 色軍府 ( Sè jūn fǔ )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 色軍府

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 

ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 

คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (จังหวัดต่างๆ ของไทย)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
那空帕農府Nà kōng pà nóng fǔ จังหวัดนครพนม
呵叻府Ā lè fǔ จังหวัดนครราชสีมา
農磨喃普府Nóng mó nán pǔ fǔ จังหวัดหนองบัวลำภู
廊開府Láng kāifǔ จังหวัดหนองคาย
黎逸府Lí yì fǔ จังหวัดร้อยเอ็ด

 

 

คำศัพท์น่ารู้