คำว่า ' ธนาคารกรุงไทย ' ในภาษาจีน คือ 泰京银行 ( Tài jīng yín háng )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 泰京银行

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 


ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 


คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (ธนาคาร)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
泰国中央银行Tàiguó zhōngyāng yínháng ธนาคารแห่งประเทศไทย
汇商银行Huì shāng yín háng ธนาคารไทยพาณิชย์
盘古银行Pán gǔ yín háng ธนาคารกรุงเทพ
大城银行Dà chéng yín háng ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
开泰银行Kāi tài yín háng ธนาคารกสิกรไทย

 

 

คำศัพท์น่ารู้