คำว่า ' ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ' ในภาษาจีน คือ 住宅银行 ( Zhù zhái yín háng )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 住宅银行

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 


ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 


คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (ธนาคาร)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
大城银行Dà chéng yín háng ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
开泰银行Kāi tài yín háng ธนาคารกสิกรไทย
泰国军人银行Tài guó jūn rén yín háng ธนาคารทหารไทย
政府储蓄银行Zhèng fǔ chú xù yín háng ธนาคารออมสิน
泰纳昌银行Tài nà chāng yín háng ธนาคารธนชาต

 

 

คำศัพท์น่ารู้