คำว่า ' ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ' ในภาษาจีน คือ 农业合作银行 ( Nóng yè hé zuò yín háng )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 农业合作银行

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 
ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 
คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (ธนาคาร)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
开泰银行Kāi tài yín háng ธนาคารกสิกรไทย
泰国军人银行Tài guó jūn rén yín háng ธนาคารทหารไทย
政府储蓄银行Zhèng fǔ chú xù yín háng ธนาคารออมสิน
泰纳昌银行Tài nà chāng yín háng ธนาคารธนชาต
住宅银行Zhù zhái yín háng ธนาคารอาคารสงเคราะห์

 

 

คำศัพท์น่ารู้