คำว่า ' ธนาคารยูโอบี ' ในภาษาจีน คือ 大华银行 ( Dà huá yín háng )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 大华银行

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 


ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 


คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (ธนาคาร)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
政府储蓄银行Zhèng fǔ chú xù yín háng ธนาคารออมสิน
泰纳昌银行Tài nà chāng yín háng ธนาคารธนชาต
住宅银行Zhù zhái yín háng ธนาคารอาคารสงเคราะห์
农业合作银行Nóng yè hé zuò yín háng ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
铁士古银行Tiě shì gǔ yín háng ธนาคารทิสโก้

 

 

คำศัพท์น่ารู้