คำว่า ' ธนาคารไอซีบีซี ' ในภาษาจีน คือ 工商银行 ( Gōng shāng yín hang )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 工商银行

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 


ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 


คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (ธนาคาร)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
泰纳昌银行Tài nà chāng yín háng ธนาคารธนชาต
住宅银行Zhù zhái yín háng ธนาคารอาคารสงเคราะห์
农业合作银行Nóng yè hé zuò yín háng ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
铁士古银行Tiě shì gǔ yín háng ธนาคารทิสโก้
大华银行Dà huá yín háng ธนาคารยูโอบี

 

 

คำศัพท์น่ารู้