คำว่า ' ธนาคารแห่งประเทศจีน ' ในภาษาจีน คือ 中国银行 ( Zhōng guó yín háng )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 中国银行

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 


ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 


คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (ธนาคาร)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
住宅银行Zhù zhái yín háng ธนาคารอาคารสงเคราะห์
农业合作银行Nóng yè hé zuò yín háng ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
铁士古银行Tiě shì gǔ yín háng ธนาคารทิสโก้
大华银行Dà huá yín háng ธนาคารยูโอบี
工商银行Gōng shāng yín hang ธนาคารไอซีบีซี

 

 

คำศัพท์น่ารู้