คำว่า ' ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด ' ในภาษาจีน คือ 渣打银行 ( Zhā dǎ yín háng )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 渣打银行

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 


ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 


คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (ธนาคาร)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
农业合作银行Nóng yè hé zuò yín háng ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
铁士古银行Tiě shì gǔ yín háng ธนาคารทิสโก้
大华银行Dà huá yín háng ธนาคารยูโอบี
工商银行Gōng shāng yín hang ธนาคารไอซีบีซี
中国银行Zhōng guó yín háng ธนาคารแห่งประเทศจีน

 

 

คำศัพท์น่ารู้