คำว่า ' กระเป๋าเดินทาง ' ในภาษาจีน คือ 行李 ( Xínglǐ )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 行李

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 
ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 
คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (สนามบิน)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
值机柜台Zhí jī guìtái เคาน์เตอร์เช็คอิน
护照Hùzhào หนังสือเดินทาง
托运行李Tuōyùn xínglǐ สัมภาระที่โหลดใต้เครื่อง
随身行李Suíshēn háng lǐ สัมภาระติดตัว
登机牌Dēng jī pái บอร์ดดิ้งพาส (บัตรผ่านขึ้นเครื่อง)

 

 

คำศัพท์น่ารู้