คำว่า ' บอร์ดดิ้งพาส (บัตรผ่านขึ้นเครื่อง) ' ในภาษาจีน คือ 登机牌 ( Dēng jī pái )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 登机牌

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 

ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 

คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (สนามบิน)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
值机柜台Zhí jī guìtái เคาน์เตอร์เช็คอิน
护照Hùzhào หนังสือเดินทาง
行李Xínglǐ กระเป๋าเดินทาง
托运行李Tuōyùn xínglǐ สัมภาระที่โหลดใต้เครื่อง
随身行李Suíshēn háng lǐ สัมภาระติดตัว

 

 

คำศัพท์น่ารู้