คำว่า ' การนำเครื่องขึ้น ' ในภาษาจีน คือ 起飞 ( Qǐfēi )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 起飞

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 
ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 
คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (สนามบิน)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
护照Hùzhào หนังสือเดินทาง
行李Xínglǐ กระเป๋าเดินทาง
托运行李Tuōyùn xínglǐ สัมภาระที่โหลดใต้เครื่อง
随身行李Suíshēn háng lǐ สัมภาระติดตัว
登机牌Dēng jī pái บอร์ดดิ้งพาส (บัตรผ่านขึ้นเครื่อง)

 

 

คำศัพท์น่ารู้