คำว่า ' ค่าภาษีสนามบิน ' ในภาษาจีน คือ 机场税 ( Jīchǎng shuì )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 机场税

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 

ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 

คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (สนามบิน)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
机场巴士Jīchǎng bāshì รถบัสรับส่งสนามบิน
航空公司Hángkōng gōngsī สายการบิน
转乘国际航班Zhuǎn chéng guójì hángbān การเปลี่ยนเครื่องบินระหว่างประเทศ
转乘国内航班Zhuǎn chéng guónèi hángbān การเปลี่ยนเครื่องบินภายในประเทศ
转机Zhuǎnjī ต่อเครื่อง

 

 

คำศัพท์น่ารู้