คำว่า ' ตรวจสัมภาระติดตัว ' ในภาษาจีน คือ 随身行李检查 ( Suíshēn háng lǐ jiǎnchá )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 随身行李检查

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 
ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 
คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (สนามบิน)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
航空公司Hángkōng gōngsī สายการบิน
转乘国际航班Zhuǎn chéng guójì hángbān การเปลี่ยนเครื่องบินระหว่างประเทศ
转乘国内航班Zhuǎn chéng guónèi hángbān การเปลี่ยนเครื่องบินภายในประเทศ
转机Zhuǎnjī ต่อเครื่อง
机场税Jīchǎng shuì ค่าภาษีสนามบิน

 

 

คำศัพท์น่ารู้