คำว่า ' ตรวจสอบความปลอดภัย(สแกนก่อนขึ้นเครื่อง) ' ในภาษาจีน คือ 安全检查 ( Ānquán jiǎnchá )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 安全检查

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 


ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 


คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (สนามบิน)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
转乘国际航班Zhuǎn chéng guójì hángbān การเปลี่ยนเครื่องบินระหว่างประเทศ
转乘国内航班Zhuǎn chéng guónèi hángbān การเปลี่ยนเครื่องบินภายในประเทศ
转机Zhuǎnjī ต่อเครื่อง
机场税Jīchǎng shuì ค่าภาษีสนามบิน
随身行李检查Suíshēn háng lǐ jiǎnchá ตรวจสัมภาระติดตัว

 

 

คำศัพท์น่ารู้