คำว่า ' แม่ ' ในภาษาจีน คือ 妈妈 ( māma )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 妈妈

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 
ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 
คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (ครอบครัว)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
外公wàigōng ตา
外婆wàipō ยาย
父亲fùqīn พ่อ
母亲mǔqīn แม่
爸爸bàba พ่อ

 

 

คำศัพท์น่ารู้