คำว่า ' หมายเลขเที่ยวบิน ' ในภาษาจีน คือ 班机号码 ( Bānjī hàomǎ )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 班机号码

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 


ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 


คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (สนามบิน)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
机场税Jīchǎng shuì ค่าภาษีสนามบิน
随身行李检查Suíshēn háng lǐ jiǎnchá ตรวจสัมภาระติดตัว
安全检查Ānquán jiǎnchá ตรวจสอบความปลอดภัย(สแกนก่อนขึ้นเครื่อง)
大厅Dàtīng ล็อบบี้
终点站Zhōngdiǎn zhàn สถานีปลายทาง

 

 

คำศัพท์น่ารู้