คำว่า ' ประกาศขึ้นเครื่องครั้งสุดท้าย ' ในภาษาจีน คือ 最后登机广播 ( Zuìhòu dēng jī guǎngbò )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 最后登机广播

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 
ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 
คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (สนามบิน)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
大厅Dàtīng ล็อบบี้
终点站Zhōngdiǎn zhàn สถานีปลายทาง
班机号码Bānjī hàomǎ หมายเลขเที่ยวบิน
当地时间Dāngdì shíjiān เวลาท้องถิ่น
候机室Hòu jī shì ห้องรับรองผู้โดยสารขาออก (เลานจ์)

 

 

คำศัพท์น่ารู้