คำว่า ' เวลาขึ้นเครื่อง ' ในภาษาจีน คือ 登机时间 ( Dēng jī shíjiān )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 登机时间

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (สนามบิน)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
终点站Zhōngdiǎn zhàn สถานีปลายทาง
班机号码Bānjī hàomǎ หมายเลขเที่ยวบิน
当地时间Dāngdì shíjiān เวลาท้องถิ่น
候机室Hòu jī shì ห้องรับรองผู้โดยสารขาออก (เลานจ์)
最后登机广播Zuìhòu dēng jī guǎngbò ประกาศขึ้นเครื่องครั้งสุดท้าย

 

 

คำศัพท์น่ารู้