คำว่า ' ขั้นตอนการเช็คอิน(ขึ้นเครื่อง) ' ในภาษาจีน คือ 登机手续 ( Dēng jī shǒuxù )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 登机手续

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 


ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 


คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (สนามบิน)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
班机号码Bānjī hàomǎ หมายเลขเที่ยวบิน
当地时间Dāngdì shíjiān เวลาท้องถิ่น
候机室Hòu jī shì ห้องรับรองผู้โดยสารขาออก (เลานจ์)
最后登机广播Zuìhòu dēng jī guǎngbò ประกาศขึ้นเครื่องครั้งสุดท้าย
登机时间Dēng jī shíjiān เวลาขึ้นเครื่อง

 

 

คำศัพท์น่ารู้