คำว่า ' ประตูขึ้นเครื่อง ' ในภาษาจีน คือ 登机门 ( Dēng jī mén )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 登机门

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 

ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 

คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (สนามบิน)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
当地时间Dāngdì shíjiān เวลาท้องถิ่น
候机室Hòu jī shì ห้องรับรองผู้โดยสารขาออก (เลานจ์)
最后登机广播Zuìhòu dēng jī guǎngbò ประกาศขึ้นเครื่องครั้งสุดท้าย
登机时间Dēng jī shíjiān เวลาขึ้นเครื่อง
登机手续Dēng jī shǒuxù ขั้นตอนการเช็คอิน(ขึ้นเครื่อง)

 

 

คำศัพท์น่ารู้