คำว่า ' ห้องสูบบุหรี่ ' ในภาษาจีน คือ 吸烟室 ( Xīyān shì )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 吸烟室

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 

ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 

คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (สนามบิน)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
候机室Hòu jī shì ห้องรับรองผู้โดยสารขาออก (เลานจ์)
最后登机广播Zuìhòu dēng jī guǎngbò ประกาศขึ้นเครื่องครั้งสุดท้าย
登机时间Dēng jī shíjiān เวลาขึ้นเครื่อง
登机手续Dēng jī shǒuxù ขั้นตอนการเช็คอิน(ขึ้นเครื่อง)
登机门Dēng jī mén ประตูขึ้นเครื่อง

 

 

คำศัพท์น่ารู้