คำว่า ' ตรวจคนเข้าเมือง ' ในภาษาจีน คือ 入境检查 ( Rùjìng jiǎnchá )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 入境检查

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 


ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 


คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (สนามบิน)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
登机时间Dēng jī shíjiān เวลาขึ้นเครื่อง
登机手续Dēng jī shǒuxù ขั้นตอนการเช็คอิน(ขึ้นเครื่อง)
登机门Dēng jī mén ประตูขึ้นเครื่อง
吸烟室Xīyān shì ห้องสูบบุหรี่
护照检查Hùzhào jiǎnchá ตรวจพาสปอร์ต

 

 

คำศัพท์น่ารู้