คำว่า ' พี่น้อง(ผู้ชาย) ' ในภาษาจีน คือ 兄弟 ( xiōngdì )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 兄弟

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 
ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 
คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (ครอบครัว)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
外婆wàipō ยาย
父亲fùqīn พ่อ
母亲mǔqīn แม่
爸爸bàba พ่อ
妈妈māma แม่

 

 

คำศัพท์น่ารู้