คำว่า ' เวลาถึง ' ในภาษาจีน คือ 到达时间 ( Dàodá shíjiān )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 到达时间

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 


ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 


คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (สนามบิน)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
登机手续Dēng jī shǒuxù ขั้นตอนการเช็คอิน(ขึ้นเครื่อง)
登机门Dēng jī mén ประตูขึ้นเครื่อง
吸烟室Xīyān shì ห้องสูบบุหรี่
护照检查Hùzhào jiǎnchá ตรวจพาสปอร์ต
入境检查Rùjìng jiǎnchá ตรวจคนเข้าเมือง

 

 

คำศัพท์น่ารู้