คำว่า ' เดินทางถึง ' ในภาษาจีน คือ 到达 ( Dàodá )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 到达

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 
ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 
คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (สนามบิน)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
登机门Dēng jī mén ประตูขึ้นเครื่อง
吸烟室Xīyān shì ห้องสูบบุหรี่
护照检查Hùzhào jiǎnchá ตรวจพาสปอร์ต
入境检查Rùjìng jiǎnchá ตรวจคนเข้าเมือง
到达时间Dàodá shíjiān เวลาถึง

 

 

คำศัพท์น่ารู้