คำว่า ' เวลาออกเดินทาง ' ในภาษาจีน คือ 出发时间 ( Chūfā shíjiān )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 出发时间

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 


ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 


คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (สนามบิน)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
吸烟室Xīyān shì ห้องสูบบุหรี่
护照检查Hùzhào jiǎnchá ตรวจพาสปอร์ต
入境检查Rùjìng jiǎnchá ตรวจคนเข้าเมือง
到达时间Dàodá shíjiān เวลาถึง
到达Dàodá เดินทางถึง

 

 

คำศัพท์น่ารู้