คำว่า ' วันออกเดินทาง ' ในภาษาจีน คือ 出发日期 ( Chūfā rìqí )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 出发日期

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 


ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 


คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (สนามบิน)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
入境检查Rùjìng jiǎnchá ตรวจคนเข้าเมือง
到达时间Dàodá shíjiān เวลาถึง
到达Dàodá เดินทางถึง
出发时间Chūfā shíjiān เวลาออกเดินทาง
出境Chūjìng ออกนอกประเทศ

 

 

คำศัพท์น่ารู้