คำว่า ' ออกเดินทาง ' ในภาษาจีน คือ 出发 ( Chūfā )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 出发

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 
ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 
คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (สนามบิน)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
到达时间Dàodá shíjiān เวลาถึง
到达Dàodá เดินทางถึง
出发时间Chūfā shíjiān เวลาออกเดินทาง
出境Chūjìng ออกนอกประเทศ
出发日期Chūfā rìqí วันออกเดินทาง

 

 

คำศัพท์น่ารู้