คำว่า ' เที่ยวบินระหว่างประเทศ ' ในภาษาจีน คือ 国际航班 ( Guójì hángbān )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 国际航班

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 


ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 


คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (สนามบิน)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
到达Dàodá เดินทางถึง
出发时间Chūfā shíjiān เวลาออกเดินทาง
出境Chūjìng ออกนอกประเทศ
出发日期Chūfā rìqí วันออกเดินทาง
出发Chūfā ออกเดินทาง

 

 

คำศัพท์น่ารู้