คำว่า ' เส้นทางบินระหว่างประเทศ ' ในภาษาจีน คือ 国际线 ( Guójì xiàn )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 国际线

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 

ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 

คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (สนามบิน)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
出发时间Chūfā shíjiān เวลาออกเดินทาง
出境Chūjìng ออกนอกประเทศ
出发日期Chūfā rìqí วันออกเดินทาง
出发Chūfā ออกเดินทาง
国际航班Guójì hángbān เที่ยวบินระหว่างประเทศ

 

 

คำศัพท์น่ารู้