คำว่า ' เส้นทางบินภายในประเทศ ' ในภาษาจีน คือ 国内线 ( Guónèi xiàn )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 国内线

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 

ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 

คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (สนามบิน)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
出境Chūjìng ออกนอกประเทศ
出发日期Chūfā rìqí วันออกเดินทาง
出发Chūfā ออกเดินทาง
国际航班Guójì hángbān เที่ยวบินระหว่างประเทศ
国际线Guójì xiàn เส้นทางบินระหว่างประเทศ

 

 

คำศัพท์น่ารู้