คำว่า ' ป้ายสนามบิน ' ในภาษาจีน คือ 机场标志 ( Jīchǎng biāozhì )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 机场标志

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 


ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 


คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (สนามบิน)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
出发Chūfā ออกเดินทาง
国际航班Guójì hángbān เที่ยวบินระหว่างประเทศ
国际线Guójì xiàn เส้นทางบินระหว่างประเทศ
国内线Guónèi xiàn เส้นทางบินภายในประเทศ
航站Háng zhàn เทอร์มินอล

 

 

คำศัพท์น่ารู้