คำว่า ' สนามบินนานาชาติ ' ในภาษาจีน คือ 国际机场 ( Guójì jīchǎng )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 国际机场

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 


ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 


คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (สนามบิน)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
国际航班Guójì hángbān เที่ยวบินระหว่างประเทศ
国际线Guójì xiàn เส้นทางบินระหว่างประเทศ
国内线Guónèi xiàn เส้นทางบินภายในประเทศ
航站Háng zhàn เทอร์มินอล
机场标志Jīchǎng biāozhì ป้ายสนามบิน

 

 

คำศัพท์น่ารู้