คำว่า ' พี่ชาย ' ในภาษาจีน คือ 哥哥 ( gēge )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 哥哥

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 
ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 
คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (ครอบครัว)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
母亲mǔqīn แม่
爸爸bàba พ่อ
妈妈māma แม่
兄弟xiōngdì พี่น้อง(ผู้ชาย)
姐妹jiěmèi พี่น้อง(ผู้หญิง)

 

 

คำศัพท์น่ารู้