คำว่า ' กินีบิสเซา ' ในภาษาจีน คือ 几内亚比绍 ( Jīnèiyà Bǐshào )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 几内亚比绍

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (ชื่อประเทศ)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
卡塔尔Kǎtǎěr กาตาร์
冈比亚Gāngbǐyà แกมเบีย
希腊Xīlà กรีซ
加纳Jiānà กานา
几内亚Jīnèiyà กินี

 

 

คำศัพท์น่ารู้