คำว่า ' นอร์เวย์ ' ในภาษาจีน คือ 挪威 ( Nuówēi )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 挪威

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 
ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 
คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (ชื่อประเทศ)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
津巴布韦Jīnbābùwéi ซิมบับเว
萨摩亚Sàmóyà ซามัว
塔吉克斯坦Tǎjíkèsītǎn ทาจิกิสถาน
纳米比亚Nàmǐbǐyà นามิเบีย
尼加拉瓜Níjiālāguā นิการากัว

 

 

คำศัพท์น่ารู้