คำว่า ' เยเมน ' ในภาษาจีน คือ 也门 ( Yěmén )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 也门

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 
ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 
คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (ชื่อประเทศ)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
菲律宾Fēilǜbīn ฟิลิปปินส์
斐济Fěijì ฟิจิ
不丹Bùdān ภูฏาน
土耳其Tǔěrqí ตุรกี
土库曼斯坦Tǔkùmànsītǎn เติร์กเมนิสถาน

 

 

คำศัพท์น่ารู้