คำว่า ' รัสเซีย ' ในภาษาจีน คือ 俄罗斯 ( Éluōsī / Éluósī )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 俄罗斯

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 

ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 

คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (ชื่อประเทศ)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
马绍尔群岛Mǎshàoěr Qúndǎo หมู่เกาะมาร์แชลล์
开曼群岛Kāimàn Qúndǎo หมู่เกาะเคย์แมน
乌克兰Wūkèlán ยูเครน
乌干达Wūgāndá ยูกันดา
卢旺达Lúwàngdá รวันดา

 

 

คำศัพท์น่ารู้