คำว่า ' ลักเซมเบิร์ก ' ในภาษาจีน คือ 卢森堡 ( Lúsēnbǎo )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 卢森堡

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 

ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 

คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (ชื่อประเทศ)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
开曼群岛Kāimàn Qúndǎo หมู่เกาะเคย์แมน
乌克兰Wūkèlán ยูเครน
乌干达Wūgāndá ยูกันดา
卢旺达Lúwàngdá รวันดา
俄罗斯Éluōsī / Éluósī รัสเซีย

 

 

คำศัพท์น่ารู้