คำว่า ' ลิทัวเนีย ' ในภาษาจีน คือ 立陶宛 ( Lìtáowǎn )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 立陶宛

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 

ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 

คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (ชื่อประเทศ)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
乌克兰Wūkèlán ยูเครน
乌干达Wūgāndá ยูกันดา
卢旺达Lúwàngdá รวันดา
俄罗斯Éluōsī / Éluósī รัสเซีย
卢森堡Lúsēnbǎo ลักเซมเบิร์ก

 

 

คำศัพท์น่ารู้