คำว่า ' ลิกเตนสไตน์ ' ในภาษาจีน คือ 列支敦士登 ( Lièzhīdūnshìdēng )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 列支敦士登

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (ชื่อประเทศ)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
卢旺达Lúwàngdá รวันดา
俄罗斯Éluōsī / Éluósī รัสเซีย
卢森堡Lúsēnbǎo ลักเซมเบิร์ก
立陶宛Lìtáowǎn ลิทัวเนีย
老挝Lǎowō ลาว

 

 

คำศัพท์น่ารู้