คำว่า ' ไนเจอร์ ' ในภาษาจีน คือ 尼日尔 ( Nírìěr )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 尼日尔

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 

ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 

คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (ชื่อประเทศ)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
布隆迪Bùlóngdí บุรุนดี
东帝汶Dōngdìwèn ติมอร์ตะวันออก
白俄罗斯Báiéluósī เบลารุส
印度Yìndù อินเดีย
印度尼西亚Yìndùníxīyà อินโดนีเซีย

 

 

คำศัพท์น่ารู้