คำว่า ' ไนจีเรีย ' ในภาษาจีน คือ 尼日利亚 ( Nírìlìyà )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 尼日利亚

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 


ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 


คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (ชื่อประเทศ)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
东帝汶Dōngdìwèn ติมอร์ตะวันออก
白俄罗斯Báiéluósī เบลารุส
印度Yìndù อินเดีย
印度尼西亚Yìndùníxīyà อินโดนีเซีย
尼日尔Nírìěr ไนเจอร์

 

 

คำศัพท์น่ารู้