คำว่า ' แคนาดา ' ในภาษาจีน คือ 加拿大 ( Jiānádà )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 加拿大

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 

ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 

คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (ชื่อประเทศ)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
印度Yìndù อินเดีย
印度尼西亚Yìndùníxīyà อินโดนีเซีย
尼日尔Nírìěr ไนเจอร์
尼日利亚Nírìlìyà ไนจีเรีย
尼泊尔Níbóěr เนปาล

 

 

คำศัพท์น่ารู้