คำว่า ' ปีนี้ ' ในภาษาจีน คือ 今年 ( jīnnián )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 今年

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 
ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 
คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (วัน เดือน ปี)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
八月bā yuè เดือนสิงหาคม
九月jiǔ yuè เดือนกันยายน
十月shí yuè เดือนตุลาคม
十一月shíyī yuè เดือนพฤศจิกายน
十二月shí'èr yuè เดือนธันวาคม

 

 

คำศัพท์น่ารู้