คำว่า ' 2 ปีหน้า ' ในภาษาจีน คือ 后年 ( hòunián )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 后年

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 
ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 
คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (วัน เดือน ปี)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
十月shí yuè เดือนตุลาคม
十一月shíyī yuè เดือนพฤศจิกายน
十二月shí'èr yuè เดือนธันวาคม
今年jīnnián ปีนี้
明年míngnián ปีหน้า

 

 

คำศัพท์น่ารู้