คำว่า ' 3 ปีหน้า ' ในภาษาจีน คือ 大后年 ( dà hòunián )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 大后年

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 

ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 

คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (วัน เดือน ปี)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
十一月shíyī yuè เดือนพฤศจิกายน
十二月shí'èr yuè เดือนธันวาคม
今年jīnnián ปีนี้
明年míngnián ปีหน้า
后年hòunián 2 ปีหน้า

 

 

คำศัพท์น่ารู้