คำว่า ' 3 ปีที่แล้ว ' ในภาษาจีน คือ 大前年 ( dà qiánnián )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 大前年

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 

ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 

คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (วัน เดือน ปี)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
明年míngnián ปีหน้า
后年hòunián 2 ปีหน้า
大后年dà hòunián 3 ปีหน้า
去年qùnián ปีที่แล้ว
前年qiánnián 2 ปีที่แล้ว

 

 

คำศัพท์น่ารู้