คำว่า ' วัน ' ในภาษาจีน คือ 日 ( rì )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 日

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (วัน เดือน ปี)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
后年hòunián 2 ปีหน้า
大后年dà hòunián 3 ปีหน้า
去年qùnián ปีที่แล้ว
前年qiánnián 2 ปีที่แล้ว
大前年dà qiánnián 3 ปีที่แล้ว

 

 

คำศัพท์น่ารู้